Nahrajte fotku z vášho zariadenia

Nepomáhame a nechránime...!!!

Košický dôchodca v daždivom počasí našiel pri múre športovej haly v Košiciach na Moyzesovej ulici človeka na vozíčku, u ktorého sa mu zdalo, že potrebuje pomoc! /viď fotografie/ Keď prišiel k nemu bližšie ten človek povedal, že je Košičan a ako bezdomovec má amputované spodné končatiny a že už tretí deň počas dňa a noci, je na tomto mieste odkaľ sa nevie pre imobilnosť pohnúť! A že už tam bola mestská polícia, ktorá pre neho nič neurobila a tiež redaktori z médií. Na to dôchodca zašiel na úrad mestskej časti Staré mesto, ktorý bol najbližší tomuto miestu. Požiadal vrátnika o to, aby úrad pomohol tomuto človeku. Pretože to neurobil, požiadal ho, aby zavolal na linku štátnej polície číslo 158 z dôvodu, že podľa odstavca 1 písmena a/ § 2 zákona číslo 171/1993 Z.z. Polícia SR okrem iného má spolupôsobiť najmä pri ochrane života, zdravia občana. Pretože ani po čase štátna polícia neprichádzala, zavolal sám na dispečing mestskej polície a upovedomil ju o tomto bezdomovcovi. Aj z dôvodov. že podľa písmena a/, odstavca 1 § 3 zákona číslo 564/1991 Zb. okrem iného má spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, Štátna polícia stále neprichádzala s preto jej príchod urgoval na čísle 158 s tým, že ak v krátkom čase sa nedostavia na určené miesto oznámi to krajskému riaditeľovi PZ v Košiciach, Jurajovi Bukušovi. /predtým náčelník mestskej polície/. Takáto "opovážlivosť" občana asi rozbúrila krv službukonajúceho policajného dispečera a v priebehu krátkeho času prišla, ako štátna, tak aj mestská polícia na dvoch motorových vozidlách. Jeden z dvoch štátnych policajtov bez služobného čísla a menovky čo je v rozpore s § 14 zákona o policajnom zbore namiesto toho, aby sa začal starať o bezdomovca a spýtal sa ho na meno, na trvalý pobyt, resp. príbuzných, vyžiadal od dôchodcu občiansky preukaz. Napriek tomu, že na to podľa odstavca 1 § 18 zákona o Policajnom zbore nemal dôvod, keď ten iba urgoval pomoc pre tohto bezdomovca, čo bolo jeho občianskou povinnosťou!..Pravdepodobne hodlal vylustrovať túto osobu, ktorá si "dovolila" políciu žiadať iba o to, čo jej zákon ukladá. Naviac druhý štátny policajt z tejto dvojice, keď dvojica z mestskej tam stála bez jedného slova, sa arogantne a drzo vyjadril, že pred časom na tom istom mieste iný bezdomovec tam bol až dva týždne a má tohto si odniesť do svojho príbytku?! K tomuto je potrebné uviesť, že každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Poskytnutie prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého občana a je definovaná v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z., ktorý v § 177 odsek 1 uvádza::*Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky"* Odsek 2 uvádza ďalej:*Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky." Toto sa týka polície, ako mestskej, tak aj štátnej a preto výroky štátneho policajta môžu naplniť skutkovú podstatu tohto trestného činu Naviac štátny policajt, ktorý legitimoval dôchodcu, ho vykázal z tohto miesta, t.j. z verejného priestranstva, k čomu nemal žiadny právne opodstatnenie . Naviac, ako verejný činiteľ by mal aj strpieť aj to, aby ich úkon zvukovo, alebo obrazovo zaznamenal! Keď sa dôchodca obrátil písomne na stranou SMER dosadeného, bez výberového konania Ota Molnára /viď jeho foto/, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Košice mesto, dostalo sa mu odpovede, že polícia konala tak, ako mala. Pokiaľ všetci politický dosadení policajní funkcionári majú také právne vedomie, ako ten košický, nie je sa čo čudovať, že Polícia SR nemá u občanov dôveru. A že takíto funkcionári sú schopní najviac iba oprašovať nevybavené zaprášené spisy...!

Komentár môžu písať iba prihlásení užívatelia.
prihlásiť / registrovať